درباره ما

درباره ما

درباره آگات سنگ


آگات سنگ در سال 1387  منظور توسعه فعالیت های تجاری و خدمات رسانی تاسیس شد.
تحقیق, توسعه و ایجاد ارتباطات جدید باعث پیشرفت این مجموعه گردیده است.
برقراری ارتباط با تامین کنندگان مطرح دنیا و واردات سنگهای نفیس ساختمانی و از سوی دیگر استخراج از معدن مرمریت طوسی رنگ خود و تهیه سنگهای متنوع و با کیفیت ایرانی جهت بازار صادراتی از مهمترین فعالیت های آگات سنگ می باشد.
همکاری با سازندگان و معماران مطرح ایرانی و به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار سنگ ایران از افتخارات آگات سنگ می باشد.