سنگ نمایی مناسب برای ساختمان
12
آگوست

سنگ نمایی مناسب برای ساختمان

اول از هر چیزی بهتر است بدانید که سنگ نمایی مناسب برای ساختمان شما دقیقا به سبک معماری بنا و کاربرد آن مرتبط می باشد. در صورتی که شما برای ساختمان از سبک معماری سنتی اروپایی استفاده کرده باشید بهترین گزینه استفاده از سنگهای روشن است که میتوان به مرمریت و تراورتن اشاره نمود.

بیشتر ساختمان های که هم اکنون در کشور ساخته می شود از سبک رنسانس و تراورتن برای تزئین ساختمان استفاده میکنند. از خصوصیت های این سبک معماری طاق های بزرگ و ریزه کاریهای فراوان است.

در صورتی که برای ساختمان از سبک معماری معاصر یا مدرن استفاده شده باشد بهترین گزینه سنگ گرانیت است که میتوان برای سنگ نما آن را به کار گرفت که شامل رنگ تیره تا روشن است. معمولا رنگ تیره برای تزیئن نمای بنای مدرن یا سنگ مرمریت مشکلی کاربرد دارد.

البته بد نیست بدانید که سنگ های مرمر و گرانیت بنابر بر قانون نظام مهندسی برای نما توصیه نمیگردند و اگر لازم باشد که بکار برده شوند حتما محکم باشند چون میزان درجه تخلخل و چسبندگی آنها با سیمان کم میباشد. سنگ های تراورتن برای نما بدون اسکوپ کردن نیز امکان پذیر هستند و با سیمان به علت تخلخل زیادتر چسبندگی خوبی داشته اند.

نسبت به گرانیت و مرمریت سنگهای تراورتن سختی کمتری داشته اند و هزینه استخراجشان نیز کاهش خواهد داشت و در نهایت میتوان گفت که هزینه ی نهایی آنها نیز کم تر خواهد بود. برای پوشش کف ساختمان نیز می توان از سنگ های مرمر و گرانیت استفاده کرد.