سنگ مرمریت دیپلمات|مشخصات و قیمت|بهارسنگ
07
اکتبر

سنگ مرمریت دیپلمات| مشخصات و قیمت | سنگ آگات

قیمت و مشخصات سنگ مرمریت دیپلمات /سنگ آگات

مقدمه

سنگ مرمریت دیپلمات|مشخصات و قیمت|بهارسنگ

زیبایی ماهیتی که همواره توجه ما انسان‌ها را به خود جلب میکند و در تصمیم نهایی ما در انتخاب یک کالا یا هرچیز دیگر اثر گذار است و زیبایی زمانی جلوه واقعی خود را پیدا خواهد کرد که با سلیقه و هنر در هم آمیخته شود. هنگامی که ما مشغول طراحی یک ساختمان هستیم باید به دکوراسیون و نمای آن ساختمان نیز بیندیشیم. سنگ‌ها از اصلی ترین مصالح ساختمانی است که از زمان‌های گذشته مورد استفاده بشریت بوده است و در ساخت مسکن، مجسمه‌ها و…. به کار میرود.

 معرفی سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات با شباهت زیادی که به سنگ‌های مرمر دارد در مقایسه با دیگر سنگ‌های طبیعی موجود بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. درکشورمااستان فارس ازجمله استان هایی است که در دل معدنها نمیتوان این نوع سنگ رااستخراج کرد که معدن اصلی این نوع سنگ‌ها را می توان در نزدیکی شهر آباده در استان فارس در نظر گرفت. این سنگ‌ها ازنظرظاهری سنگی بسیارزیبااست وزیبایی رانثارهرمحیطی که درآن قراربگیردمیکند. ازلحاظ کارایی باسنگهایی مانندتراورتن وگرانیت برابری میکند.این سنگ‌ها دارای دونوع تم رنگ‌های خاکستری وبژ هستندودرطرح‌های گلدرشت یاگلریز که گلدرشت‌های آن زیتونی رنگ وگلریز‌های آن گلبهی وصورتی هستندتقسیم بندی میشوند.نوع سنگ واینکه سنگ موردنظرناخالصی نداشته باشدوهمچنین پوسیده نباشد.بازی رنگروی سنگ چه میزان باشد و اینکه سنگ لب پر نباشد از پارامتر‌های تعیین کننده برای تشخیص درجه و کیفیت این نوع از سنگ‌ها می باشد.

 ویژگی‌های سنگ مرمریت دیپلمات

 سنگ‌های دیپلمات رابه اسم سنگ‌های جاویدنیزدرجامعه شناخته میشود.این سنگ‌ها که دارای زمینه رنگی خاکستری روشن هستند و به دلیل وجود رگه‌های کلسیتی در درون این نوع سنگ‌ها رگه هایی بارنگ‌های طوسی وصورتی دیده شود.همچنین شمامیتوانیداین سنگ رابارنگهایی ازقبیل بژکرمی وزیتونی نیزمشاهده کنید. اینوع سنگ‌ها به صورت بوش همر وهومن به مرحله فرآوری میرسند و با این سبک از فراوری سنگی صاف و بی موج تولیدمیشودکه باعث افزایش قیمت نهایی این سنگ میشود.

  دسته بندی سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات| مشخصات و قیمت | سنگ آگات

دسته بندی کردن این سنگ مرمریت دیپلمات بر معیار گل‌های ریز یا درشت موجود بر روی سنگ و همچنین میزان صاف و یکدست بودن سنگ تعیین می شود. این سنگ‌ها دارای دو نوع هستند نوع اول ان‌ها هاله ای نارنجی و صورتی کم حال دارد و نوع دوم آنها هیچ گونه هاله ای در آن‌ها دیده نمی شود. اما به طور معمول افراد سنگ‌های خلوت و ساده را به شلوغ و طرحدار ترجیح می دهند. سنگ هایی که گل‌های درشت دارندوشلوغ ترهستندبرای سرویس بهداشتی یاپشت تلویزیون مناسب هستند.

 قیمت سنگ مرمریت دیپلمات

برای اینکه قیمت هرسنگ جداازاینکه چه نوعی میباشدفاکتورهایی برای آن درنظرگرفته میشود مانندسورت سنگ،اینکه اپوکسی باشدیایووی یاتوری پشت سنگ و…. سنگ‌های که دارای جنس مرغوب و درجه یکی هستند دارای رگه‌های کم رنگ و ظاهری شفاف تر دارند. سنگ‌های دیپلمات د ر سایز‌های مختلف تولید می شود و جنس و نوع آن ببر روی قیمت آن تاثیر گذار است سنگ‌های درجه اول قیمت بالاتر با کیفیت بهتر دارند. چین و کشور‌های همسایه ایران جزء خریداران عمده این نوع از سنگ‌ها هستند.

 کاربردسنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات| مشخصات و قیمت | سنگ آگات

همانگونه که حتما خود اطلاع دارید سنگ‌های تراورتن سنگ‌های بسیاری مقاومی هستند که در بازار به بهترین نوع سنگ شناخته میشود اما باید گفت سنگ مرمریت دیپلمات از این نوع سنگ نیز بسیار مقاوم تر است. چون سنگ مرمریت دیپلمات از دگرگونی وفشاروگرمای توام باهم درلایه‌های عمیق زمین به وجودمی آید.وهمین امرموجب استحکام آن میشود. سنگ مرمریت دیپلمات ازدگرگونی سنگ‌های آهکی به وجودمی آیند. به همین دلیل رنگ‌های متنوعی که این سنگ دارد به دلیل وجود کانی‌ها در درون این نوع سنگ‌ها است. سنگ دیپلمات درمقایسه باسنگ‌های تراورتن ازفشردگی ویکدستی بیشتری برخوردارهستند وازنظراستحکام ازسنگ‌های مرمربسیارمقاومترهستند. امامشکل این مسئله است که سنگ‌های دیپلمات نسبت به رطوبت حساس هستند و اگر میزان رطوبتی که این سنگ در آن استفاده می شود از حد مشخص شده ای بالاتر رود سنگ دیپلمات از بین خواهد رفت. به همین علت است که از این سنگ بیشتر در طراحی‌های محیط داخلی استفاده می شود و نمای خارجی ساختمان‌ها راباسنگی پوشش میدهندکه در مقابل سرما رطوبت مقاومت بالاتری داشته باشد. به طورکلی این سنگ‌ها درفضای داخلی ساختمان‌ها ویادیوار‌های داخلی همچنین حاشیه‌ها وکنار‌های ساختمان مورداستفاده قرارمیگیرد.ازموارددیگری ازاین سنگ‌ها استفاده میشودمیتوان به هتل‌ها،لابی ساختمان‌ها، کابین و محیط داخلی آشپزخانه‌ها، پیشخوان و……. اشاره نمود

کاربرد سنگ دیپلمات مرمریت دیپلمات درطراحی ودکوراسیون داخلی

سنگ مرمریت دیپلمات| مشخصات و قیمت | سنگ آگات

سنگ مرمریت دیپلمات با زیبایی خاصی که دارد همیشه بهترین انتخاب برای طراحی‌های داخلی و به وجود آوردن یک دکوراسیون شیک است. پله‌های سنگی یاراه پله‌های خانه‌های دوبلکس ازانواع فراورده‌های سنگ مرمریت دیپلمات است که زیبایی چشمگیری به محیط‌های داخلی میدهد.وهمچنین میتوان ازاین سنگ‌ها به عنوان سنگ فرش خانه‌ها نیزاستفاده کرد. ازدلایل اصلی نامگذاری این سنگ‌ها این بوده است که به طور عمده در طرحی هایی داخلی و جلوه دادن به راه پله‌ها استفاده می شود. زیبایی بینظیرسنگ‌های دیپلمات هنگامی چندین برابرمیشودکه رگه‌ها وهاله‌های کمرنگ صورتی درداخل آن قرارمیگیردکه برای محیط‌های داخلی بسیارچشم نوازاست. بادرنظرگرفتن این موضوع که این سنگ‌ها کاربرد‌های فراوانی دارند میتوان آن راازدلایل صادرات این سنگ‌ها دانست.